Barnet i centrum

Bild5

 

Bogårdens personal har lång och gedigen erfarenhet av personer i socialt utsatta situationer samt vad gäller integration.
Det dagliga arbetet utgår ifrån varje barns individuella behov, gällande anpassning av boende, integration samt vid behov, av krishantering.

Vi tycker att det är viktigt att snabbt kunna ge skolundervisning. I första hand för att få grundläggande kunskap om Sverige och det svenska språket.
Detta sker i samarbete med kommunala skolor. Vid behov av hemundervisning samverkar boendet med aktuell kommunal skola.

Utifrån varje ungdoms individuella förmåga och resurser, utformas personligt anpassade stöd och aktiviteter, med utgångspunkt av målen i ungdomens genomförandeplan.
Målet är att ungdomarna ska bli självständiga individer, integrerade i det svenska samhället. Varje individ görs delaktig i utformningen av insatserna.

I arbetet med ungdomarna använder sig Bogården av ett salutogent perspektiv och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.